Typehttp://www.w3.org/2002/07/owl#Class
DefinitieOnderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Subklasse vanhttp://betalinkeddata.cbs.nl/def/cbs#Regio
BetreftWijk