Voorbeelden per type regio
Land (Geografisch)
Gemeente (Geografisch)
Wijk
Buurt
Excel