Voorbeelden van observaties per type
Aantal inwoners (bevolking_AantalInwoners)
Mannen (bevolking_Geslacht_Mannen)
Vrouwen (bevolking_Geslacht_Vrouwen)
0 tot 15 jaar (bevolking_Leeftijdsgroepen_0Tot15Jaar)
15 tot 25 jaar (bevolking_Leeftijdsgroepen_15Tot25Jaar)
25 tot 45 jaar (bevolking_Leeftijdsgroepen_25Tot45Jaar)
45 tot 65 jaar (bevolking_Leeftijdsgroepen_45Tot65Jaar)
65 jaar of ouder (bevolking_Leeftijdsgroepen_65JaarOfOuder)
Ongehuwd (bevolking_BurgerlijkeStaat_Ongehuwd)
Gehuwd (bevolking_BurgerlijkeStaat_Gehuwd)
Gescheiden (bevolking_BurgerlijkeStaat_Gescheiden)
Verweduwd (bevolking_BurgerlijkeStaat_Verweduwd)
Westers totaal (bevolking_Allochtonen_WestersTotaal)
Niet-westers totaal (bevolking_Allochtonen_Niet-westers_Niet-westersTotaal)
Marokko (bevolking_Allochtonen_Niet-westers_Marokko)
Nederlandse Antillen en Aruba (bevolking_Allochtonen_Niet-westers_NederlandseAntillenEnAruba)
Suriname (bevolking_Allochtonen_Niet-westers_Suriname)
Turkije (bevolking_Allochtonen_Niet-westers_Turkije)
Overig niet-westers (bevolking_Allochtonen_Niet-westers_OverigNiet-westers)
Geboorte totaal (bevolking_GeboorteEnSterfte_GeboorteTotaal)
Geboorte relatief (bevolking_GeboorteEnSterfte_GeboorteRelatief)
Sterfte totaal (bevolking_GeboorteEnSterfte_SterfteTotaal)
Sterfte relatief (bevolking_GeboorteEnSterfte_SterfteRelatief)
Huishoudens totaal (bevolking_ParticuliereHuishoudens_HuishoudensTotaal)
Eenpersoonshuishoudens (bevolking_ParticuliereHuishoudens_Eenpersoonshuishoudens)
Huishoudens zonder kinderen (bevolking_ParticuliereHuishoudens_HuishoudensZonderKinderen)
Huishoudens met kinderen (bevolking_ParticuliereHuishoudens_HuishoudensMetKinderen)
Gemiddelde huishoudensgrootte (bevolking_ParticuliereHuishoudens_GemiddeldeHuishoudensgrootte)
Bevolkingsdichtheid (bevolking_Bevolkingsdichtheid)
Woningvoorraad (wonen_Woningvoorraad)
Gemiddelde woningwaarde (wonen_GemiddeldeWoningwaarde)
Percentage eengezinswoning (wonen_WoningenNaarType_PercentageEengezinswoning)
Percentage meergezinswoning (wonen_WoningenNaarType_PercentageMeergezinswoning)
Percentage bewoond (wonen_WoningenNaarBewoning_PercentageBewoond)
Percentage onbewoond (wonen_WoningenNaarBewoning_PercentageOnbewoond)
Koopwoningen (wonen_WoningenNaarEigendom_Koopwoningen)
Huurwoningen totaal (wonen_WoningenNaarEigendom_Huurwoningen_HuurwoningenTotaal)
In bezit woningcorporatie (wonen_WoningenNaarEigendom_Huurwoningen_InBezitWoningcorporatie)
In bezit overige verhuurders (wonen_WoningenNaarEigendom_Huurwoningen_InBezitOverigeVerhuurders)
Eigendom onbekend (wonen_WoningenNaarEigendom_EigendomOnbekend)
Bouwjaar voor 2000 (wonen_WoningenNaarBouwjaar_BouwjaarVoor2000)
Bouwjaar vanaf 2000 (wonen_WoningenNaarBouwjaar_BouwjaarVanaf2000)
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal (energie_GemiddeldElektriciteitsverbruik_GemiddeldElektriciteitsverbruikTotaal)
Appartement (energie_GemiddeldElektriciteitsverbruik_NaarWoningtype_Appartement)
Tussenwoning (energie_GemiddeldElektriciteitsverbruik_NaarWoningtype_Tussenwoning)
Hoekwoning (energie_GemiddeldElektriciteitsverbruik_NaarWoningtype_Hoekwoning)
Twee-onder-één-kap-woning (energie_GemiddeldElektriciteitsverbruik_NaarWoningtype_Twee-onder-een-kap-woning)
Vrijstaande woning (energie_GemiddeldElektriciteitsverbruik_NaarWoningtype_VrijstaandeWoning)
Huurwoning (energie_GemiddeldElektriciteitsverbruik_NaarEigendom_Huurwoning)
Eigen woning (energie_GemiddeldElektriciteitsverbruik_NaarEigendom_EigenWoning)
Gemiddeld aardgasverbruik totaal (energie_GemiddeldAardgasverbruik_GemiddeldAardgasverbruikTotaal)
Appartement (energie_GemiddeldAardgasverbruik_NaarWoningtype_Appartement)
Tussenwoning (energie_GemiddeldAardgasverbruik_NaarWoningtype_Tussenwoning)
Hoekwoning (energie_GemiddeldAardgasverbruik_NaarWoningtype_Hoekwoning)
Twee-onder-één-kap-woning (energie_GemiddeldAardgasverbruik_NaarWoningtype_Twee-onder-een-kap-woning)
Vrijstaande woning (energie_GemiddeldAardgasverbruik_NaarWoningtype_VrijstaandeWoning)
Huurwoning (energie_GemiddeldAardgasverbruik_NaarEigendom_Huurwoning)
Eigen woning (energie_GemiddeldAardgasverbruik_NaarEigendom_EigenWoning)
Percentage woningen met stadsverwarming (energie_GemiddeldAardgasverbruik_PercentageWoningenMetStadsverwarming)
Aantal inkomensontvangers (inkomen_InkomenVanPersonen_AantalInkomensontvangers)
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger (inkomen_InkomenVanPersonen_GemiddeldInkomenPerInkomensontvanger)
Gemiddeld inkomen per inwoner (inkomen_InkomenVanPersonen_GemiddeldInkomenPerInwoner)
40% personen met laagste inkomen (inkomen_InkomenVanPersonen_40pPersonenMetLaagsteInkomen)
20% personen met hoogste inkomen (inkomen_InkomenVanPersonen_20pPersonenMetHoogsteInkomen)
Actieven 15-75 jaar (inkomen_InkomenVanPersonen_Actieven15-75Jaar)
40% huishoudens met laagste inkomen (inkomen_InkomenVanHuishoudens_40pHuishoudensMetLaagsteInkomen)
20% huishoudens met hoogste inkomen (inkomen_InkomenVanHuishoudens_20pHuishoudensMetHoogsteInkomen)
Huishoudens met een laag inkomen (inkomen_InkomenVanHuishoudens_HuishoudensMetEenLaagInkomen)
Huish. onder of rond sociaal minimum (inkomen_InkomenVanHuishoudens_Huish.OnderOfRondSociaalMinimum)
Personen per soort uitkering; Bijstand (socialeZekerheid_PersonenPerSoortUitkering_Bijstand)
Personen per soort uitkering; AO (socialeZekerheid_PersonenPerSoortUitkering_Ao)
Personen per soort uitkering; WW (socialeZekerheid_PersonenPerSoortUitkering_Ww)
Personen per soort uitkering; AOW (socialeZekerheid_PersonenPerSoortUitkering_Aow)
Bedrijfsvestigingen totaal (bedrijfsvestigingen_Sbi2008_BedrijfsvestigingenTotaal)
A Landbouw, bosbouw en visserij (bedrijfsvestigingen_Sbi2008_BedrijfsvestigingenNaarActiviteit_ALandbouw_BosbouwEnVisserij)
B-F Nijverheid en energie (bedrijfsvestigingen_Sbi2008_BedrijfsvestigingenNaarActiviteit_B-fNijverheidEnEnergie)
G+I Handel en horeca (bedrijfsvestigingen_Sbi2008_BedrijfsvestigingenNaarActiviteit_G_p_IHandelEnHoreca)
H+J Vervoer, informatie en communicatie (bedrijfsvestigingen_Sbi2008_BedrijfsvestigingenNaarActiviteit_H_p_JVervoer_InformatieEnCommunicatie)
K-L Financiële diensten, onroerend goed (bedrijfsvestigingen_Sbi2008_BedrijfsvestigingenNaarActiviteit_K-lFinancieleDiensten_OnroerendGoed)
M-N Zakelijke dienstverlening (bedrijfsvestigingen_Sbi2008_BedrijfsvestigingenNaarActiviteit_M-nZakelijkeDienstverlening)
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten (bedrijfsvestigingen_Sbi2008_BedrijfsvestigingenNaarActiviteit_R-uCultuur_Recreatie_OverigeDiensten)
Personenauto's totaal (motorvoertuigen_Personenauto_s_Personenauto_sTotaal)
Personenauto's; jonger dan 6 jaar (motorvoertuigen_Personenauto_s_Personenauto_s_Leeftijd_Personenauto_s_JongerDan6Jaar)
Personenauto's; 6 jaar en ouder (motorvoertuigen_Personenauto_s_Personenauto_s_Leeftijd_Personenauto_s_6JaarEnOuder)
Personenauto's; brandstof benzine (motorvoertuigen_Personenauto_s_Personenauto_s_Brandstoftype_Personenauto_s_BrandstofBenzine)
Personenauto's; overige brandstof (motorvoertuigen_Personenauto_s_Personenauto_s_Brandstoftype_Personenauto_s_OverigeBrandstof)
Personenauto's per huishouden (motorvoertuigen_Personenauto_s_Personenauto_sPerHuishouden)
Personenauto's naar oppervlakte (motorvoertuigen_Personenauto_s_Personenauto_sNaarOppervlakte)
Bedrijfsmotorvoertuigen (motorvoertuigen_Bedrijfsmotorvoertuigen)
Motorfietsen (motorvoertuigen_Motorfietsen)
Afstand tot huisartsenpraktijk (nabijheidVoorzieningen_AfstandTotHuisartsenpraktijk)
Afstand tot grote supermarkt (nabijheidVoorzieningen_AfstandTotGroteSupermarkt)
Afstand tot kinderdagverblijf (nabijheidVoorzieningen_AfstandTotKinderdagverblijf)
Afstand tot school (nabijheidVoorzieningen_Basisonderwijs_AfstandTotSchool)
Scholen binnen 3 km (nabijheidVoorzieningen_Basisonderwijs_ScholenBinnen3Km)
Oppervlakte totaal (oppervlakte_OppervlakteTotaal)
Oppervlakte land (oppervlakte_OppervlakteLand)
Oppervlakte water (oppervlakte_OppervlakteWater)
Meest voorkomende postcode (postcode_MeestVoorkomendePostcode)
Dekkingspercentage (postcode_Dekkingspercentage)
Mate van stedelijkheid (stedelijkheid_MateVanStedelijkheid)
Omgevingsadressendichtheid (stedelijkheid_Omgevingsadressendichtheid)
Excel