CBS Linked Data

Linked Open Data is een manier om gestructureerde data zodanig te publiceren dat data met elkaar verbonden kunnen worden. Het is gebaseerd op de fundamenten van het World Wide Web.
CBS Linked open data is nieuw en wordt naast het CBS open data portaal aangeboden.
Om ervaring op te doen en om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn met linked open data heeft het CBS de kerncijfers wijken en buurten 2016 als linked open data beschikbaar gemaakt. Het product is in ontwikkeling en het CBS vraagt gebruikers om feedback.

Op dit portaal zijn de eerste linked open data-modellen van het CBS te vinden. Ervaringen van gebruikers zullen worden meegenomen in de besluitvorming voor de volgende stappen met betrekking tot linked open data.

Feedback gevraagd

We horen graag uw mening over de experimentele dienst via dit formulier. Uw mening helpt ons bij de verdere ontwikkeling met linked open data. Het kan uw algemene indruk zijn, maar het kan ook om specifieke punten gaan die u goed vindt of juist niet.